Penge og pension

Når du vælger pensionsordning, er der rigtig mange spørgsmål og forhold, du skal forholde dig til. Sammensætningen er således afhængig af ønsker og krav til fremtiden – sat i forhold til den nuværende situation med hensyn til alder, familie og økonomi.
Trygt Bank har specialuddannede pensionsrådgivere, der kan hjælpe dig gennem beslutningsprocessen.

For at kunderådgiveren kan give dig den bedst mulige rådgivning, er det en god idé, at du indsender følgende papirer inden det aftalte møde:

·Din seneste årsopgørelse
·Oversigt over dine nuværende pensionsordninger
·Seneste opgørelse/oversigt på dine realkreditlån – Kredit fra 500 – 400.000 kr. nu og her
·Kontooversigter fra dit pengeinstitut
·Budgetoversigt

Kontakt en pensionsrådgiver og aftal et mødetidspunkt. Kapitalpension er en god pensionsopsparing, hvis du ønsker at få udbetalt en del af din pension på én gang.

Du kan oprette en kapitalpension indtil du fylder 60 år, og du kan indskyde op til kr. 43.100 (år 2007). Hvis der indbetales via arbejdsgiver, må der i 2007 max indbetales kr. 46.847.

Maksimumgrænsen for indbetaling reguleres en gang årligt. Indbetalinger til Kapitalpension kan fratrækkes i din personlige indkomst, dog ikke i beregningsgrundlaget for topskat.

Kapitalpensioner kan ophæves i flere omgange. Man kan ophæve sine forskellige kapitalpensioner, når man har lyst og brug for pengene, imod at der skal betales en statsafgift på 40% og ikke kan få fradrag for evt. efterfølgende indbetalinger på kapitalpension. Eneste krav derudover er, at man er mellem 60 og 70 år.

Opsparing

Opsparingen kan placeres efter dine ønsker i aktier, obligationer, investeringsbeviser eller kontanter. Du kan læse mere om kapitalpension i Pensionsbogen.

Hvorfor pensionsordninger ? Fordi fremtiden bliver økonomisk tryg og sikker – også hvis det uforudsete skulle ske.
Ratepension. Kapitalpension. Ophørspension. Livrente. – Det kan være svært at finde rundt i junglen af muligheder, når valget af pensionsopsparing skal træffes.

Kontakt derfor en pensionsrådgiver i banken og få planlagt pensionistøkonomien – gerne så tidligt som muligt i den erhvervsaktive alder. Som et supplement til den personlige rådgivning, kan du benytte Pensionsbogen. Den kan både læses sammenhængende og anvendes som et opslagsværk.

Ratepension

Ratepension er en pensionsopsparing, der udbetales i rater over en periode på mellem 10 og 25 år, og udbetalingen påbegyndes mellem dit 60. og 76. år. Sidste rate skal dog være udbetalt senest, når du fylder 85 år.

Ratepension kan oprettes indtil det fyldte 60 år. Fra første indbetaling skal der gå 5 år inden første udbetaling kan finde sted. Udbetalingen beskattes som alm. personlig indkomst, som typisk er til en lavere beskatning i pensionsalderen end i den arbejdsaktive alder.

Ratepension kan både etableres som privat ordning og som arbejdsgiveradministreret ordning, og der kan tegnes forsikringsdækning som supplement til ratepension straks ved oprettelsen eller senere.

Der er ingen øvre grænse for, hvor meget der kan indbetales på en ratepension. Dog stilles der krav om, at indbetalingens størrelse og indbetalingsperioden er aftalt på ratepensionsaftalen. Alle indbetalinger på ratepension kan fratrækkes i din personlige indkomst efter følgende regler. Læs meget mere om pension, økonomi og Santander Bank lån på TRYGT.DK

Disclaimer
Author: Kristina

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *