Videreuddannelse på aftenskole

I en travl hverdag kan det ofte være svært at klemme efteruddannelse eller videreuddannelse ind i programmet. Men ikke desto mindre kan det på den lange bane vise sig, at være en investering, som er al tiden og besværet værd.

Hvis det ikke kan lade sig gøre, at få plads i dagsprogrammet til at tilegne sig ny viden, er undervisning på aftenskole (ikke at forveksle med en efterskole) en oplagt mulighed. Aftenskoleundervisning giver plads til mere fleksibilitet i en travl hverdag og er et rigtig godt supplement til de mange tilbud om dagsundervisning.

Udover den direkte fordel ved at blive opdateret med en masse ny viden indenfor sit arbejdsområde, kan man også få udvidet sine fagkundskaber således, at man står bedre og stærkere rustet på det fremtidige arbejdsmarked. Et arbejdsmarked, som gennem de sidste mange år har vist sig at udvikle og ændre sig med rivende hast. Så jo bedre opdateret man er på nye teknologier, muligheder og relaterede fagområder, jo bedre vil man kunne klare sig, hvis der skulle opstå radikale ændringer indenfor ens eget arbejdsfelt, f.eks.  i forbindelse med omstruktureringer eller nedskæringer eller lignende ændringer i arbejdssituationen.

Derudover vil de virksomheder, som sørger for at videre- og efteruddanne sit personale også stå stærkere i et mere og mere konkurrencepræget og ofte stigende internationaliseret marked. Det fremhæves ofte, at det primært er vores vidensniveau, som skal sørge for at Danmark kan bibeholde sin nuværende levestandard og fortsat klare sig i den internationale konkurrence. Og uddannelse er her et af nøgleordene, for at vi kan leve op til denne målsætning.

Men også blot på det helt personlige plan vil en efteruddannelse være en gevinst for mange mennesker. Følelsen af stilstand kan være utrolig enerverende og demotiverende og dette kan efteruddannelse være med til at bryde. Er man i gang med at uddanne sig, føler man at man kommer videre og ikke blot står stille i samme situation i et job man måske har haft i en årrække.

IT er oplagt på aftenskole

Der er rigtig mange muligheder for at efteruddanne sig på aftenskole. Inden for mange fagområder vil yderligere uddannelse indenfor it-området være yderst relevant og oplagt. IT er et af de felter, som konstant udvikler sig med rivende hastighed. Og uanset om du er bogholder, forfatter, IT konsulent, arbejder med hifi-udstyr eller måske noget helt andet, kan en efteruddannelse vise sig at være lige det der skal til for at du er klar til dine fremtidige job udfordringer.

Også indenfor IT området er mulighederne mangfoldige og aftenskolerne er ikke bare et supplement til de eksisterende uddannelsesinstitutioner, men udfylder i sig selv sin egen plads indenfor it uddannelserne. Ofte er kurserne mere specialiserede og målrettede end på mange andre undervisningssteder, som med større elevantal og større klasser sigter på et mere bredt indhold i undervisningen.

Hvis du er interesseret i at læse mere om de danske aftenskoler, kan du finde en række af dem på denne oversigtsside: http://aftenskolerne.dk/. På den enkelte aftenskolers hjemmesider vil du kunne finde yderligere information om kursusudbud, undervisningstidspunkter, betaling osv.

Disclaimer
Author: Underviseren

1 thought on “Videreuddannelse på aftenskole

  1. Jeg har selv læst spansk på aftenskole. Det kan man mene om, hvad man vil, men mig og min kone sluttede i hvert fald af med at tage en tur til Sydspanien for lige at få afprøvet gloserne “i praksis”. Det er vel det, man kalder en win-win?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *